09132624404 - 03154310052

بازدید سرپرست اداره  میراث فرهنگی، صنایع دستی و  گردشگری شهرستان نطنز و کارشناسان از اقامتگاه بوم گردی دیاوا روستای ده آباد