09132624404 - 03154310052

یکشنبه, 13 دی 1394 ساعت 10:49

شربت خانه

شربت خانه، هما نطور که از عنوانش پیداست، محل نوشیدن شربت بوده‌است.

 

یکشنبه, 13 دی 1394 ساعت 10:49

سفره خانه

سفره خانه سنتی دیاوا با بهترین و خوشمزه ترین غذاهای سنتی


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/diava/public_html/templates/jm_pichak/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/diava/public_html/templates/jm_pichak/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/diava/public_html/templates/jm_pichak/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/diava/public_html/templates/jm_pichak/html/pagination.php on line 0