09132624404 - 03154310052

یکشنبه, 12 اسفند 1397 ساعت 06:10

زعفران در کویر

 

دِه‏ آباد روستایی در ۲۵ کیلومتری شمال نطنز است که در حاشیه کویر و سر راه بادرود و ابوزیدآباد و کاشان واقع است .