09132624404 - 03154310052

شنبه, 18 اسفند 1397 ساعت 14:56

شتر سواری

یکی دیگر از خدمات هم که با توجه به نوع جغرافیای بوم گرد ارائه می‌شود، استفاده از حیوانات اهلی موجود در آن منطقه است.