09132624404 - 03154310052

یکشنبه, 13 دی 1394 ساعت 10:49

گلابگیری

گلاب‌گیری یکی از مراسمی است که همه ساله در ۱۴ استان ایران به صورت عمده از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد (بر اساس شرایط آب و هوایی) و اقلیمی انجام می‌شود.