تعرفه

یک نفر

۹۰ هزار تومان

صبحانه رایگان
یخچال
تلویزیون
کولر گازی
شوفاژ
سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی
حمام

رزرو
پیشنهاد ما

دو نفر

۱۶۰ هزار تومان

صبحانه رایگان
یخچال
تلویزیون
کولر گازی
شوفاژ
سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی
حمام

رزرو

سه نفر

۲۴۰ هزار تومان

صبحانه رایگان
یخچال
تلویزیون
کولر گازی
شوفاژ
سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی
حمام

رزرو

۴ نفر

۳۲۰ هزارریال

صبحانه رایگان
یخچال
تلویزیون
کولر گازی
شوفاژ
سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی
حمام

رزرو