اتاق سه دیاوا

اتاق سه اقامتگاه بومگردی دیاوا

اتاق شماره ۳۲ تخته ظرفیت استاندارد ۴ نفرطبقه بالا.لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم.#اقامتگاه #بومگردی #دیاوا شهرستان #نطنزدر جوار شهر #بادرود و خالدآبادروستای ده آباد@diava.ir.اقامتگاه بومگردی دیاوادارای ۶ اتاق با…
ادامه مطلب…
اتاق دو دیاوا

اتاق دو اقامتگاه بومگردی دیاوا

اتاق شماره ۲دوتختهظرفیت استاندارد ۴ نفرطبقه بالا.لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم.#اقامتگاه #بومگردی #دیاوا شهرستان #نطنزدر جوار شهر #بادرود و خالدآبادروستای ده آباد@diava.ir.اقامتگاه بومگردی دیاوادارای ۶ اتاق با ظرفیت کل…
ادامه مطلب…
اتاق یک دیاوا

اتاق یک اقامتگاه بومگردی دیاوا

اتاق شماره ۱کف خوابظرفیت استاندارد ۴ نفرطبقه بالا.لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم.#اقامتگاه#بومگردی#دیاواشهرستان #نطنزدر جوار شهر #بادرود و خالدآبادروستای ده آباد@diava.ir.اقامتگاه بومگردی دیاوادارای ۶ اتاق با ظرفیت کل ۲۵ نفر…
ادامه مطلب…
فهرست