بازدید سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز پنجشنبه 16 خرداد 1398 , 05 : 21 بازدید0

 بازدید سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز

بازدید سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز و کارشناسان از اقامتگاه بوم گردی دیاوا روستای ده آباد